POZOR   POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se systému nepodaří zapnout nebo vypnout dálková světla, máte možnost fungování systému deaktivovat.
POZOR   POZOR:  Při přiblížení k ostatním účastníkům silničního provozu může být nutný zásah z vaší strany.
POZOR   POZOR:  Při nepříznivém počasí může být potřebné vyřazení systému z činnosti.
POZOR   POZOR:  Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.
POZOR   POZOR:  Pokud jsou světla protijedoucích vozidel skryta za překážkami (např. svodidly), nemusí systém dálková světla vypnout, takže může dojít k oslnění.
POZOR   POZOR:  Pravidelně kontrolujte a měňte lišty stěračů čelního skla, aby měl kamerový snímač ničím nerušený výhled. Náhradní lišty stěračů čelního skla musí mít správnou délku.

Informace o dálkových světlech s ochranou proti oslnění
Systém je určen k tomu, aby zabraňoval oslnění ostatních účastníků silničního provozu, když máte zapnuta dálková světla.
Image Shown Without Description
ABěžný paprsek dálkových světel.
BDálková světla s ochranou proti oslnění.
Systém zapne dálková světla, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
 • Systém byl zapnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do polohy automatických světlometů.
 • Intenzita venkovního osvětlení je dostatečně nízká na to, aby bylo nutné použít dálková světla.
 • Rychlost vozidla je vyšší než přibližně 40 km/h.
Systém upravuje paprsek dálkových světel za účelem eliminace oslnění, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
 • Systém byl zapnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do polohy automatických světlometů.
 • Systém rozpozná čelní nebo koncová světla přibližujícího se vozidla.
Image Shown Without Description  Kontrolka dálkových světel zůstane rozsvícena, i když systém upraví paprsek dálkových světel za účelem eliminace oslnění.
Systém vypne dálková světla, pokud je splněna kterákoliv z následujících podmínek:
 • Systém byl vypnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do jiné polohy než do polohy automatických světlometů.
 • jste zapnuli zadní mlhovky.
 • Systém zjistí prudký déšť, sníh či mlhu.
 • Systém rozpozná pouliční osvětlení.
 • Kamera má omezený výhled.
 • Rychlost vozidla klesne přibližně pod 30 km/h.
 • Rychlost deaktivace je nižší v zatáčkách.
Zapnutí/vypnutí dálkových světel s ochranou proti oslnění
Zapnutí/vypnutí systému se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko OK.  
Vehicle settings
Stiskněte tlačítko OK.  
Světla
Stiskněte tlačítko OK.  
Auto highbeam
Stiskněte tlačítko OK.  

Kontrolka dálkových světel s ochranou proti oslnění
Image Shown Without Description  Rozsvícení kontrolky signalizuje, že systém je připraven k provozu.
Zásah do činnosti dálkových světel s ochranou proti oslnění
Zatlačením páčky směrem od sebe lze přepínat mezi dálkovými a tlumenými světly.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay