POZOR   POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
POZOR   POZOR:  Při používání dětské sedačky na zadních sedadlech se ujistěte, že je dětská sedačka pevně opřena o sedadlo vozidla. Nesmí se dotýkat hlavové opěrky. Pokud je to potřeba, hlavovou opěrku demontujte.

Viz   Opěrky hlavy
POZOR   POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné hlavovou opěrku nasadit zpět.

Viz   Opěrky hlavy
Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u kvalifikovaného mechanika.

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
Až 22 liber (10 kg)   Až 29 liber (13 kg)   20–40 liber (9–18 kg)   33–55 liber (15–25 kg)   46–79 liber (22–36 kg)  
Přední sedadlo spolujezdce se ZAPNUTÝM airbagem   X   X   UF¹   UF 1, 3   UF1, 3  
Přední sedadlo spolujezdce s VYPNUTÝM airbagem   U¹   U¹   U¹   U1, 3   U1, 3  
Zadní sedadla se standardními bezpečnostními pásy   U   U   U   U³   U³  
Zadní sedadla s nafukovacími bezpečnostními pásy   X   X   X   U 2, 3   U³  

X Nevhodné pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček v této váhové kategorii.
U¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF¹ Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy schválených pro použití v této váhové kategorii. Doporučujeme však přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
U² Vhodné pro univerzální dětské sedačky schválené k použití pro váhovou skupinu, ve které je dítě připoutáno klasickým bezpečnostním pásem (například není-li připoutáno vestavěným postrojem).
3V době vydání této brožury doporučujeme dětskou sedačku Britax Römer Kidfix XP ve skupině II/III.
Poznámka:   Pokud dětskou sedačku umístíte na přední sedadlo, je nutné polohu sedadla upravit tak, aby se dětská sedačka nedotýkala přístrojové desky. Sedadlo spolujezdce umístěte co nejvíce dozadu, avšak tak, aby bezpečnostní pás byl veden (od otvoru ve sloupku B k dětské sedačce) ve směru jízdy. Pokud je obtížné zcela utáhnout pánevní popruh, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla
Poznámka:   Pokud dětskou sedačku umístíte na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby se nedotýkalo jiného cestujícího ani nohou dítěte. Ověřte, zda je dětská sedačka řádně usazena na sedadle. V případě potřeby vyklopte opěradlo do vzpřímené polohy. Může být nezbytné zvednout nebo demontovat hlavovou opěrku.   Viz   Opěrky hlavy
Dětské sedačky s uchycením ISOFIX

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy   Proti směru jízdy  
Až 29 liber (13 kg)   20–40 liber (9–18 kg)  
Přední sedadlo spolujezdce   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX   Velikostní třída   C, D, E1   A, B, B11   C, D1  
Typ sedadla   IL2   IL2, IUF3   IL2  
Zadní prostřední sedadlo   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  

IL Vhodné pro polouniverzální dětské sedačky ISOFIX. Řiďte se seznamy doporučených vozidel dodavatelů dětských sedaček.
IUF Vhodné pro univerzální dětské sedačky ISOFIX montované ve směru jízdy schválené pro použití v této váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX.
1Velká písmena A až G určují velikostní třídu ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské zádržné systémy. Tato identifikační písmena jsou vyznačena na dětských sedačkách ISOFIX.
2V okamžiku vydání této brožury je doporučenou bezpečnostní sedačkou ISOFIX pro batolata ve skupině O+ sedačka Britax Romer Baby Safe. Nejnovější informace o našich doporučených dětských sedačkách získáte u svého autorizovaného prodejce.
3V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou ISOFIX ve skupině 1 sedačka Britax Römer Duo. Nejnovější informace o našich doporučených dětských sedačkách získáte u svého autorizovaného prodejce.
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size

-   Přední sedadlo spolujezdce   Zadní vnější sedadla   Zadní prostřední sedadlo  
Dětské zádržné systémy splňující požadavky normy I-Size   X   I-U   X  

I-U Vhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy I-Size montované ve směru i proti směru jízdy.
X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy I-Size.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay