Přední sedadla
POZOR   POZOR:  Osoby, které mají sníženou citlivost kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit spáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s tepelně-izolačními vlastnostmi, například přikrývku nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nevpichujte do sedadla špendlíky, jehly ani jiné ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí vyhřívaného sedadla. Přehřáté sedadlo může vést k vážnému poranění osob.

Neprovádějte následující činnosti:
  • Nepokládejte na sedadlo těžké předměty.
  • Nepoužívejte vyhřívaná sedadla, pokud bylo sedadlo polito vodou nebo jinou kapalinou. Nechte sedadlo důkladně vyschnout.
Poznámka:   Vyhřívání sedadel funguje pouze při spuštěném motoru.
Image Shown Without Description
Stisknutím symbolu vyhřívaného sedadla můžete procházet různá nastavení vyhřívání nebo vyhřívání vypnout. Čím více kontrolek je rozsvíceno, tím teplejší nastavení je zvoleno.
Poznámka:   Po 90 minutách provozu se funkce vyhřívání sedadel vypne. Vyhřívání sedadel zapnete stisknutím symbolu vyhřívání sedadel.
Zadní sedadla
POZOR   POZOR:  Osoby, které mají sníženou citlivost kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit spáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s tepelně-izolačními vlastnostmi, například přikrývku nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nevpichujte do sedadla špendlíky, jehly ani jiné ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí vyhřívaného sedadla. Přehřáté sedadlo může vést k vážnému poranění osob.

Neprovádějte následující činnosti:
  • Nepokládejte na sedadlo těžké předměty.
  • Nepoužívejte vyhřívání sedadla, pokud bylo sedadlo polito vodou nebo jinou kapalinou. Nechte sedadlo důkladně vyschnout.
  • Vyhřívaná sedadla neobsluhujte, pokud není motor v provozu. To by mohlo vést k vybití autobaterie.
Ovladače vyhřívání zadních sedadel se nachází v zadní části středové konzoly.
Image Shown Without Description
Stisknutím symbolu vyhřívaného sedadla můžete procházet různá nastavení vyhřívání nebo vyhřívání vypnout. Čím více kontrolek je rozsvíceno, tím teplejší nastavení je zvoleno.