Vyhřívání sedadel
POZOR   POZOR:  Osoby, které mají sníženou citlivost kůže vlivem pokročilého věku, chronické nemoci, cukrovky, zranění míchy, působení léků, požití alkoholu, vyčerpání nebo jiné fyzické příčiny, musí být při používání funkce vyhřívání sedadla opatrní. Vyhřívané sedadlo může způsobit spáleniny dokonce i při nízkých teplotách, a to zejména tehdy, je-li tato funkce používána po delší dobu. Na sedadlo nepokládejte žádné předměty s izolačními vlastnostmi, jako například přikrývku nebo polštář. Mohlo by dojít k přehřátí vyhřívaného sedadla. Nevpichujte do sedadla špendlíky, jehly ani jiné ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození topného článku a následně k přehřátí vyhřívaného sedadla. Přehřáté sedadlo může vést k vážnému poranění osob.

Poznámka:   Neprovádějte následující činnosti:
  • Nepokládejte na sedadlo těžké předměty.
  • Vyhřívání sedadla nepoužívejte, pokud byla na sedadlo vylita voda nebo jiná kapalina. Nechte sedadlo důkladně vyschnout.
Poznámka:   Vyhřívání sedadel funguje pouze při spuštěném motoru.
Image Shown Without Description
Stisknutím symbolu vyhřívaného sedadla můžete procházet různá nastavení vyhřívání nebo vyhřívání vypnout. Čím více kontrolek je rozsvíceno, tím teplejší nastavení je zvoleno.
Poznámka:   Po 90 minutách provozu se funkce vyhřívání sedadel vypne. Vyhřívání sedadel zapnete stisknutím symbolu vyhřívání sedadel.
Chlazení sedadel
Poznámka:   Chlazení sedadel je funkční pouze při spuštěném motoru.
Image Shown Without Description
Stisknutím symbolu chlazeného sedadla můžete procházet různá nastavení chlazení a vypnutí. Čím více kontrolek je rozsvíceno, tím chladnější nastavení je zvoleno.
Výměna vzduchového filtru sedadla s regulovaným klimatem
Vozidlo je vybaveno vzduchovým filtrem, který je zabudovaný v sedadlech. Jeho pravidelná údržba nebo výměna není potřeba.