POZOR   POZOR:  Než si sednete do vozidla nebo se rozjedete, nastavte správně hlavovou opěrku. Minimalizujete tak riziko krčního zranění v případě nehody. Neseřizujte hlavovou opěrku, když je vozidlo v pohybu.

Seřízení hlavových opěrek
Seřiďte hlavovou opěrku tak, aby její horní část končila ve stejné výšce jako vaše hlava.
Demontáž hlavových opěrek
Hlavové opěrky předních a zadních krajních sedadel
Image Shown Without Description
  1. Stiskněte a podržte pojistné tlačítko.
  1. Pomocí vhodného nástroje uvolněte upevňovací sponu.
Hlavová opěrka středního zadního sedadla (je-li ve výbavě)
Image Shown Without Description
Stiskněte pojistná tlačítka a vyjměte hlavovou opěrku.