Obecné tipy
Poznámka:   Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken.
Poznámka:   Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:   Chcete-li snížit vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:   Pod přední sedadla neumisťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:   Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led nebo listí.
Poznámka:   Chcete-li za horkého počasí rychleji dosáhnout příjemné teploty, nechte při jízdě otevřená okna, dokud neucítíte chladný vzduch z větracích průduchů.
Automatická regulace klimatu
Poznámka:   Pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený, nastavení není potřeba. Automatický režim je nejlepší k udržení nastavené teploty.
Poznámka:   Systém co nejrychleji ohřeje nebo ochladí vzduch v interiéru na zvolenou teplotu.
Poznámka:   Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:   Pokud vyberete nastavení AUTO, když venku panuje chladné počasí, systém nasměruje proudění vzduchu na čelní sklo a do větracích otvorů u bočních oken. Dokud se motor neohřeje, může také motorek ventilátoru běžet na nízké otáčky.
Poznámka:   Pokud vyberete nastavení AUTO v době, kdy panují vysoké teploty a uvnitř vozidla je horko, systém aktivuje recirkulaci vzduchu, aby se interiér co nejrychleji ochladil. Otáčky motorku ventilátoru mohou být nižší, dokud se vzduch neochladí.
Rychlé vytápění interiéru
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko AUTO.
  1. Nastavte teplotu na požadovanou úroveň.
Doporučená nastavení topení
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko AUTO.
  1. Nastavte teplotu na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22°C a poté nastavení dle potřeby upravte.
Rychlé chlazení interiéru
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko MAX A/C.
Doporučená nastavení chlazení
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko AUTO.
  1. Nastavte teplotu na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22°C a poté nastavení dle potřeby upravte.
Odmlžování bočních oken za studeného počasí
  1. Stiskněte a uvolněte tlačítko odmrazování nebo maximálního odmrazování.
  1. Nastavte teplotu na požadovanou úroveň. Jako výchozí teplotu zvolte 22°C a poté nastavení dle potřeby upravte.