Poznámka:   Mezi mříží pro oddělení prostoru pro psa a sedadly před mříží ponechte mezeru alespoň 1 cm.
Poznámka:   Na sedadlech bezprostředně za mříží by neměli sedět cestující.
Poznámka:   Šrouby s rozetou upevňující mříž ke spodní tyči neutahujte příliš velkou silou. Ověřte, zda rám spodní tyče není ohnutý.
Montáž za přední sedadla
Image Shown Without Description
 1. Stlačte konce tyče na horní mříži směrem k sobě navzájem a vložte je do držáků na střeše. Zatlačte tyč směrem vpřed do zúžené části držáků.
Image Shown Without Description
 1. Dodanými šrouby s rozetou upevněte držáky spodní mříže ke spodní mříži. Šrouby s rozetou nedotahujte.
Image Shown Without Description
 1. Dodanými šrouby s rozetou upevněte horní mříž ke spodní mříži. Šrouby s rozetou nedotahujte.
Image Shown Without Description
 1. Dodanými šrouby s rozetou a držákem upevněte spodní mříž ke spodním kotevním bodům. Šrouby s rozetou nedotahujte.
 1. Utáhněte šrouby s rozetou u spodních držáků mříže.
 1. Dotáhněte šrouby s rozetou u spodních kotevních bodů.
 1. Utáhněte zbývající šrouby s rozetou.
Demontáž proveďte v opačném pořadí.
Montáž za zadní sedadla
Image Shown Without Description
 1. Demontujte matice ze svorníků se závitem. Poté pomocí těchto svorníkům se závitem a matic upevněte držáky spodní tyče. Utáhněte matice momentem 47 Nm.
Image Shown Without Description
 1. Stlačte konce tyče na mříži směrem k sobě navzájem a vložte je do držáků na střeše. Zatlačte tyč směrem vpřed do zúžené části držáků.
Image Shown Without Description
 1. Dodanými šrouby s rozetou upevněte mříž ke spodní tyči. Šrouby s rozetou nedotahujte.
Image Shown Without Description
 1. Šrouby s rozetou upevněte spodní tyč k podlahovým držákům. Utáhněte šrouby s rozetou.
 1. Utáhněte zbývající šrouby s rozetou.
Demontáž proveďte v opačném pořadí.