Klimatizace je ve vašem vozidle na přání.
Stisknutím tlačítka klimatizace na dotykové obrazovce přejdete k funkcím regulace klimatizace. V závislosti na výrobní řadě vozidla a balíčku příplatkové výbavy se může obrazovka klimatizace lišit od obrazovek, které jsou zde znázorněny. Obrazovka vozidla nemusí obsahovat všechny tyto funkce.
Poznámka:   Jednotky teploty můžete přepínat mezi stupni Fahrenheita a Celsia.   Viz   Nastavení
Image Shown Without Description
Popisek   Údaj   Popis  
A   Teplota levého předního sedadla   Upravte teplotu klepnutím na nahoru nebo dolů.  
B   Vyhřívaný volant   Klepněte na ikonu vyhřívání volantu (je-li součástí výbavy) a tím zapněte nebo vypněte vyhřívání volantu.  
C  
Odmraz.
Ve vyskakovacím okně na obrazovce se objeví volby odmrazování.  
  MAX odmrazování   Pro maximální odmrazení klepněte na tlačítko. Venkovní vzduch proudí přes větrací otvory u čelního skla, ventilátor se automaticky nastaví na nejvyšší otáčky a regulátor teploty se vrátí na nejvyšší teplotu. Pomocí tohoto nastavení můžete také odmlžit čelní sklo a případně z něj odstranit tenkou vrstvu ledu. Když zvolíte funkci MAX odmrazování, zapne se vyhřívání zadního okna automaticky. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se vrátíte k předchozí volbě proudění vzduchu.  
 
Odmraz.
Stisknutím odstraníte z čelního skla zamlžení a jemnou námrazu. Dalším stisknutím obnovíte předchozí volbu proudění vzduchu. Když je odmrazování zapnuto, přivádí venkovní vzduch s cílem omezit zamlžování oken a rozvádí vzduch přes větrací otvory odmrazovače čelního skla a větrací otvory pro odmlžování okna.   Poznámka: Pokud je zapnuto odmrazování, nelze zapnout recirkulaci vzduchu, jinak by mohlo dojít k zamlžení oken.  
D  
AUTO
Stisknutím tlačítka zapnete automatický režim. Pomocí ovládacího prvku teploty nastavte požadovanou teplotu. Systém zvolí potřebné otáčky ventilátoru, rozvod vzduchu a režim klimatizace a vybere venkovní nebo recirkulovaný vzduch. Tím zahřeje nebo ochladí interiér vozidla, aby si vzduch ve vozidle udržel požadovanou teplotu.  
E   Vypínač   Stiskem systém vypnete nebo zapnete. Když je klimatizace vypnutá, nemůže venkovní vzduch proudit do vozidla.  
F  
DUAL
Toto tlačítko se rozsvítí, když jsou ovladače pro spolujezdce aktivní. Za účelem vypnutí dvouzónové funkce stiskněte tlačítko Duální režim a teplota pro stranu spolujezdce se nastaví podle teploty pro stranu řidiče.  
G   Teplota pravého předního sedadla   Upravte teplotu klepnutím na nahoru nebo dolů.  
H   Sedadla s vyhříváním a regulací klimatu   Vyhřívání sedadla (je-li součástí výbavy) nastavíte stisknutím ikony vyhřívání sedadla.   Regulaci klimatu sedadla (je-li součástí výbavy) zapnete a vypnete stisknutím ikony regulace klimatu sedadla.  
I   Otáčky ventilátoru   Stiskem tlačítka nahoru či dolů zvýšíte nebo snížíte objem vzduchu cirkulujícího ve vozidle.  
J  
A/C
Ve vyskakovacím okně na obrazovce se objeví volby klimatizace.  
 
MAX A/C
Stiskem aktivujete ochlazování vozidla recirkulovaným vzduchem. Dalším stiskem obnovíte normální funkci klimatizace. MAX A/C rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce a pomáhá omezit pronikání zápachů do vozidla. MAX A/C je ekonomičtější a účinnější než normální režim klimatizace.  
 
A/C
Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete klimatizaci. Chcete-li zvýšit účinnost ochlazování, použijte funkci klimatizace s recirkulací vzduchu. Klimatizace se aktivuje automaticky při zapnutí funkcí MAX A/C, odmrazování a větrání prostoru pro nohy s odmrazováním.  
  Recirkulovaný vzduch   Stiskem zapnete nebo vypnete funkci recirkulace vzduchu, což může zkrátit čas nutný k ochlazení interiéru a rovněž pomáhá snížit pronikání venkovního zápachu do interiéru. Když zvolíte funkci MAX A/C, recirkulace vzduchu se také zapne automaticky. Lze ji aktivovat ručně v libovolném režimu proudění vzduchu s výjimkou odmrazování. K vypnutí funkce může dojít ve všech režimech kromě MAX A/C z důvodu zamezení zamlžování.  
K   Ruční ovládání rozvodu vzduchu   Nastavte si tyto ovladače individuálně, společně nebo s odmrazováním tak, aby proud vzduchu mířil přímo do požadované oblasti.  
Přístrojová deska   Rozvádí vzduch přes větrací otvory v přístrojové desce.  
Podlaha   Rozvádí vzduch přes větrací otvory pro odmlžování okna, podlahové větrací otvory a podlahové větrací otvory u zadních sedadel.