Systém umožňuje naprogramovat klíče s omezeným režimem. To je výhodné například tehdy, když chcete dohlédnout na to, aby někdo dodržoval zásady klidné jízdy. Omezený režim je možné aktivovat u všech klíčů kromě jednoho hlavního klíče.
Klíče, které nejsou takto naprogramovány, se označují jako hlavní klíče. Ten lze použít:
 • k vytvoření klíče MyKey,
 • k naprogramování volitelných nastavení systému MyKey,
 • k vynulování všech funkcí systému MyKey.
Po naprogramování klíče MyKey lze na informačním displeji zobrazit následující informace:
 • počet hlavních klíčů a klíčů MyKey naprogramovaných k vozidlu,
 • celková vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.
Poznámka:   Systém je možné využívat po zapnutí zapalování.
Poznámka:   Všechny klíče MyKey jsou naprogramovány se stejným nastavením. Nelze je programovat jednotlivě.
Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno startováním pomocí tlačítka, když je přítomen klíč MyKey i hlavní klíč, bude hlavní klíč po nastartování vozidlem rozpoznán.
Standardní nastavení
Tato nastavení nelze změnit:
 • Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu. Tuto funkci nelze zakázat. Po aktivaci signalizace dojde k ztlumení audio systému.
 • První upozornění na docházející palivo. Upozornění na docházející palivo se aktivuje dříve a uživatelé klíče MyKey budou mít více času k dotankování.
 • Budou vynuceně zapnuty následující asistenční funkce (pokud jsou součástí výbavy vozidla): navigace, parkovací asistent, varování před přední kolizí, systém sledování mrtvého úhlu (BLIS), varování před opuštěním jízdního pruhu a upozornění na vozidla blížící se z boku. Systémy varování před přední kolizí a varování před opuštěním jízdního pruhu se zapínají při každém vypnutí a opětovném zapnutí zapalování, uživatel klíče MyKey je však může vypínat.
Volitelné nastavení
Nastavení klíče MyKey lze upravit při prvním vytváření klíče MyKey. Nastavení lze následně změnit pomocí hlavního klíče.
S využitím hlavního klíče lze upravit tato nastavení:
 • Nastavení rychlostních omezení vozidla. Po dosažení rychlostního omezení se zobrazí zpráva a současně zazní zvukové znamení. Nastavenou rychlost lze překročit úplným sešlápnutím plynového pedálu.
POZOR   POZOR:  Nenastavujte maximální rychlostní omezení klíče MyKey na takovou hodnotu, která znemožní řidiči zachovat bezpečnou rychlost jízdy v souladu s místními rychlostními omezeními a aktuálními jízdními podmínkami. Za jízdu v souladu s místními předpisy a aktuálními jízdními podmínkami vždy odpovídá řidič. Nedodržení tohoto pokynu může vést k nehodě nebo zranění osob.

 • Nastavení různých upozornění na překročení rychlosti. Po dosažení rychlostního omezení se zobrazí zpráva a současně zazní zvukové znamení.
 • Nastavení maximální hlasitosti audio systému na 45 %. Při pokusu o zvýšení hlasitosti zvukového systému nad stanovenou mez se zobrazí varovná zpráva. Automatické ovládání hlasitosti se zakáže.
 • Vždy zapnuto. Je-li zvolena tato možnost, nebude možné vypnout systém AdvanceTrac nebo regulaci prokluzu, nouzového asistenta a funkci Nerušit (je-li vozidlo těmito funkcemi vybaveno).

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay