Klíč pro inteligentní přístup
Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing Image
Klíčem s inteligentním přístupem lze ovládat elektrické zámky a systém startování na dálku. Startovací tlačítko funguje pouze za předpokladu, že se klíč nachází ve vozidle.
Vyjímatelný dřík
Klíč s inteligentním přístupem rovněž obsahuje odnímatelný mechanický dřík, který lze použít k odemknutí dveří řidiče.
Typ 1
Missing Image
Ke dříku se dostanete tak, že posunete pojistku na zadní straně dálkového ovládání a otočíte kryt.
Typ 2
Missing Image
Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Missing Image
Poznámka:   Společně se záložním klíčem od vozidla jste obdrželi bezpečnostní štítek s důležitými informacemi pro výrobu dalších klíčů. Tento štítek si uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Použití dříku klíče
Vložka zámku se nachází pod krytkou ve dveřích řidiče.
Sejmutí krytky:
Missing Image
 1. Dřík klíče vložte do otvoru ve spodní části kliky a zatlačte jej směrem nahoru.
 1. Zatímco budete dříkem tlačit nahoru, odjistěte krytku posunutím směrem k zádi vozu. Opatrně přitom vytáhněte klíč.
Nasazení krytky:
Missing Image
 1. Krytku umístěte těsně vedle vložky zámku.
 1. Zatlačte na krytku a zároveň ji posuňte směrem k přídi vozu. Při zajištění může krytka cvaknout.
Pokuste se krytku posunout směrem k zádi vozu a ověřte, že je správně nasazena.
Výměna baterie dálkového ovládání
Poznámka:   Při likvidaci baterií dálkového ovládání dodržujte místní předpisy.
Poznámka:   Neotírejte žádný mazací tuk ze svorek baterie ani ze zadního povrchu desky s plošnými spoji.
Poznámka:   Při výměně baterie nedojde k vymazání naprogramovaného klíče z vozidla.Vysílač by měl fungovat normálně.
Jakmile bude baterie v dálkovém ovladači téměř vybitá, zobrazí se na informačním displeji zpráva.   Viz   Informační hlášení
Klíč pro inteligentní přístup typu 1
Dálkové ovládání využívá dvě 3voltové lithiové baterie mincového typu CR2025 nebo odpovídající.
Missing Image
 1. Posuňte pojistku na zadní straně dálkového ovládání a otočte kryt.
Missing Image
 1. Do otvoru vložte minci a jejím otočením od sebe oddělte části pouzdra.
Missing Image
 1. Vyjměte baterie.
 1. Vložte nové baterie tak, aby kladným pólem (+) směřovaly k sobě.
Poznámka:   Nezapomeňte mezi baterie vložit oddělovač.
 1. Sestavte pouzdro a nasaďte kryt.
Klíč pro inteligentní přístup typu 2
Dálkové ovládání využívá jednu 3voltovou lithiovou baterii mincového typu CR2450 nebo odpovídající.
Missing Image
 1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Missing Image
 1. Páčením tenkou mincí pod výstupkem skrytým za hlavou břitu klíče sejměte kryt akumulátoru.
Missing Image
 1. Vložte vhodný nástroj, např. šroubovák do pozice zobrazené na obrázku a opatrně vyjměte akumulátor.
 1. Vložte novou baterii kladným pólem (+) směrem nahoru.
 1. Namontujte zpět kryt akumulátoru a dřík klíče.
Paměťová funkce
K vyvolání poloh z paměti lze použít dálkové ovládání. Pokud je dálkové ovládání naprogramováno na přednastavené polohy, při odemknutí vozu vyvolá polohy z paměti.   Viz   Paměťová funkce