Tento systém slouží k ovládání funkcí pomocí hlasových příkazů. Díky tomu se budete moct plně soustředit na okolní provoz a nespouštět ruce z volantu.
Image Shown Without Description  Systém hlasových příkazů aktivujete tak, že stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a počkáte na výzvu.   Viz   Hlasové ovládání
Všechny níže uvedené příkazy s ___ jsou dynamické hlasové příkazy. Slovo, které vyslovíte místo ___, závisí na kontextu nebo typu hlasového příkazu. ___ může být například kontakt, telefonní číslo, interpret, žánr, bod zájmu, teplota nebo radiofrekvence.
Následující hlasové příkazy můžete vyslovit kdykoli během relace hlasového ovládání:

Hlasový příkaz   Postup a popis  
Hlavní nabídka
Přechod do hlavní nabídky.  
Zpět
Návrat na předcházející obrazovku.  
Seznam příkazů
Vyvolání seznamu možných hlasových příkazů.  
___ - seznam příkazů
Můžete zmínit jakoukoli funkci a systém vám nabídne seznam příkazů, které jsou pro tuto funkci k dispozici.  
Předchozí stránka
Tento příkaz lze použít k prohlížení dalších či předchozích stránek voleb (pokud volba obsahuje více stránek).  
Další
Nápověda
Vyvolání seznamu dostupných příkazů, které můžete použít na aktuální stránce.  
___ - nápověda
Můžete zmínit jakoukoli funkci a systém vám nabídne seznam příkazů, které jsou pro tuto funkci k dispozici.  
Ukončit
Ukončení relace hlasového ovládání.  

Hlasové příkazy k ovládání audiosystému
Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a po výzvě vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Postup a popis  
DAB
1   Poslech vysílání digitálního rádia nebo rádia AM či FM.  
FM
AM
AM ___
Naladění konkrétní frekvence FM nebo AM.  
FM ___
Bluetooth Audio
Poslech hudby ze zařízení připojeného přes rozhraní Bluetooth.  
USB
Poslech hudby ze zařízení připojeného přes rozhraní USB nebo z přehrávače CD.  
Přehrávač CD
Procházet interpreta ___
Pouze pro zařízení USB a iPod: vyhledávání médií vyslovením kategorie a poté vyslovením jména interpreta, názvu alba nebo žánru. Před zpřístupněním této volby musí systém dokončit indexování.  
Procházet album ___
Procházet žánr ___
Procházet seznam skladeb ___
Procházet audioknihu ___
Procházet podcast ___
Procházet vše
Procházet všechny interprety
Procházet všechna alba
Procházet všechny žánry
Procházet všechny seznamy skladeb
 
Procházet všechny audioknihy
Procházet všechny podcasty
Přehrát ___
Pouze pro zařízení USB a iPod. Můžete vyslovit jméno interpreta, album, žánr, skladbu nebo seznam skladeb a podle toho přehrávat. Před zpřístupněním této volby musí systém dokončit indexování.  
Play Artist ___
Pouze pro zařízení USB a iPod: vyslovením kategorie a poté vyslovením jména interpreta, názvu alba nebo žánru spustíte přehrávání daného výběru. Před zpřístupněním této volby musí systém dokončit indexování.  
Play Album ___
Přehrát žánr ___
Přehrát seznam skladeb ___
Play Song ___

1Je-li ve výbavě
Hlasové příkazy k ovládání klimatizace (volitelná výbava)
K regulaci teploty stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a po výzvě vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Postup a popis  
Nastavit teplotu <60–85> °F
Teplotu můžete nastavit v rozmezí 60 až 85 °F.  
Nastavit teplotu ___ °C
Teplotu můžete nastavit v rozmezí 15,5 až 29,5 °C.  
Maximální teplota
Minimální teplota
Klimatizace – nápověda

Hlasové příkazy k ovládání telefonu
Pokud chcete se systémem spárovat telefon, stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a po výzvě vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Postup a popis  
Spárovat telefon
Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete postup spárování.   Viz   Nastavení.   

Pokud chcete telefonovat, stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a po výzvě vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Postup a popis  
Volat ___
Volání konkrétnímu kontaktu z telefonního seznamu.  
Volat ___ ___
Volání konkrétnímu kontaktu z telefonního seznamu na konkrétní místo.  
Vytočit ___
Volání na konkrétní číslo, např. „Volat 867 5309“.  
Vytočit znovu
Vytočení naposledy volaného čísla.  

Jméno kontaktu je třeba vyslovit přesně tak, jak je uloženo v seznamu kontaktů.
Pokud chcete přistoupit k volbám zpráv, stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a po výzvě vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Postup a popis  
Přečíst zprávu
Přečíst zprávu ___
Vyslovte číslo zprávy, kterou si chcete poslechnout.  
Odpovědět na zprávu
(Není k dispozici pro zařízení Apple.)  

Služba hlasových příkazů
Pokud připojené zařízení tuto funkci podporuje, můžete k ní přistoupit podržením tlačítka na volantu. Takto mohou například uživatelé iPhone používat aplikaci Siri Eyes Free.
Hlasové příkazy k ovládání navigace (je-li ve výbavě)
Nastavení cíle
K nastavení cíle či nalezení bodu zájmu (POI) můžete použít následující příkazy.
___ je proměnná, což znamená, že hlasové příkazy lze u navigace použít k nastavení bodů zájmu (POI) nebo adresy.

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Najít adresu
Vstup do funkce hledání adresy. Také můžete vyhledávat adresu v konkrétním státě nebo provincii.  
Najít ___
Uveďte název kategorie bodů zájmu (POI) nebo hlavní název značky, který chcete hledat, např. „Hledat restaurace“.  
Najít bod zájmu
Můžete vstoupit do funkce hledání bodu zájmu (POI).  
Najít křižovatku
Můžete vstoupit do funkce hledání křižovatky.  
Najdi nejbližší <kategorie bodu zájmu>   Uveďte název kategorie bodů zájmu (POI) nebo hlavní název značky, který chcete hledat.  
Poslední cíle
Umožní vám vidět seznam svých předchozích cílů.  
Oblíbené cíle
Ukáže vám seznam oblíbených cílů.  
Cíl – domov
Můžete nechat vyhledat trasu s cílem na své domovské adrese.  
Cíl – práce
Můžete nechat vyhledat trasu do svého zaměstnání.  

Je-li aktivní navigace po trase, můžete navíc vyslovit tyto příkazy:

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Zrušit trasu
Zrušení aktuální trasy.  
Objížďka
Volba náhradní trasy.  
Opakovat pokyn
Zopakování posledního navigačního pokynu.  
Zobrazit trasu
Zobrazí aktivní trasu.  
Route Summary
Zobrazí seznam následujících manévrů.  
Kde jsem?
Poskytuje aktuální polohu.  
Přiblížit
Umožní vám přiblížit místo na mapě.  
Oddálit
Umožní vám oddálit místo na mapě.  

Hlasové příkazy k ovládání mobilních aplikací (je-li ve výbavě)
Následující hlasové příkazy jsou dostupné za všech okolností:

Příkaz hlasového ovládání   Postup a popis  
Mobilní aplikace
Systém vás vyzve k vyslovení názvu aplikace, kterou má spustit.  
Seznam aplikací
Systém uvede seznam aktuálně dostupných mobilních aplikací.  
Najít mobilní aplikace
Systém vyhledá a připojí se ke kompatibilním aplikacím, které jsou spuštěny ve vašem mobilním zařízení.  

Existují také hlasové příkazy, které můžete použít, pokud se aplikace připojuje k systému SYNC 3.

Příkaz hlasového ovládání   Popis  
Vyslovte název aplikace.   Kdykoli můžete vyslovit název mobilní aplikace a ji spustit tak v systému SYNC 3.  
Vyslovte název aplikace a po něm příkaz Help.   Systém SYNC 3 uvede hlasové příkazy dostupné pro danou aplikaci, pokud je daná aplikace spuštěna v systému SYNC 3.  
Vyslovte příkaz Close a po něm název aplikace.   Systém SYNC požadovanou aplikaci ukončí.  

Příkazy k nastavení hlasového ovládání
Pokud chcete přistoupit k nastavením systému hlasového ovládání, stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a po výzvě vyslovte:

Příkaz hlasového ovládání   Postup a popis  
Nastavení hlasových příkazů
Vstup do nabídky nastavení hlasového ovládání.  
Režim standardních dotazů
Pokud zapnete toto nastavení, systém bude používat výzvy s delšími pokyny.  
Režim pokročilých dotazů
Pokud zapnete toto nastavení, systém bude používat výzvy s kratšími pokyny.  
Zapnout potvrzení hovoru
Systém před zahájením volání požádá o potvrzení.  
Vypnout potvrzení hovoru
Systém nebude potvrzovat volání.  
Zapnout seznamy hlasových příkazů
Systém zobrazí krátký seznam dostupných příkazů.  
Vypnout seznamy hlasových příkazů
Systém nezobrazí seznam příkazů.  

K úpravě hlasitosti hlasových výzev systému můžete použít ovládací prvky hlasitosti. Dokud je výzva aktivní, upravte požadované nastavení snížením nebo zvýšením hlasitosti.
Automatické omezení otáček ventilátoru
Při vyslovování hlasových příkazů nebo při telefonování mohou v závislosti na aktuálním nastavení klimatizace automaticky klesnout otáčky ventilátoru v zájmu snížení provozního hluku ve vozidle.
Otáčky ventilátoru se po skončení relace hlasového ovládání automaticky vrátí na běžnou úroveň. Během relace hlasového ovládání můžete otáčky ventilátoru ručně nastavit tlačítky pro nastavení otáček ventilátoru nebo otočným ovladačem.
Pokud chcete deaktivovat automatické klesání otáček ventilátoru během relace hlasového ovládání:
  1. Současně podržte tlačítko A/C a tlačítko recirkulace vzduchu.
  1. Tlačítka uvolněte a poté během několika sekund zvyšte otáčky ventilátoru.
Funkci je možné znovu aktivovat zopakováním výše uvedeného postupu.