Missing Image
Stisknutím oblasti poblíž středu dvířek jej otevřete. Vytáhněte držák.