Missing Image
ASvětla vypnuta.
BParkovací světla, kontrolky na přístrojové desce, osvětlení registrační značky a koncová světla
CSvětlomety