Přehled systému doplňování paliva
Missing Image
AUzávěr palivové nádrže
BPlnicí ventil palivové nádrže.
CPlnicí trubka palivové nádrže.
Vozidlo není vybaveno uzávěrem hrdla palivové nádrže.
Missing Image
ALevá stranaChcete-li otevřít uzávěr palivové nádrže, zatlačte na prostřední část zadní hrany uzávěru palivové nádrže a poté uzávěr uvolněte.
BPravá stranaChcete-li otevřít uzávěr palivové nádrže, zatlačte na prostřední část zadní hrany uzávěru palivové nádrže a poté uzávěr uvolněte.
CLevá stranaUzávěr palivové nádrže otevřete přitažením jeho zadní strany.
DPravá stranaUzávěr palivové nádrže otevřete přitažením jeho zadní strany.
Doplňování paliva do nádrže vozidla
  1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
  1. Vyberte správnou trysku palivového čerpadla, která je vhodná pro vaše vozidlo.
Missing Image
  1. Zasuňte trysku plnicí pistole až po první výčnělek na trysce (A).Nechejte trysku palivového čerpadla položenou na plnicí trubce palivové nádrže.
Missing Image
  1. Během doplňování paliva držte trysku plnicí pistole v poloze B.Při držení trysky plnicí pistole v poloze A může dojít k ovlivnění průtoku paliva a vypnutí trysky palivového čerpadla ještě před úplným naplněním palivové nádrže.
Missing Image
  1. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.
Missing Image
  1. Po dotankování mírně nadzvedněte trysku plnicí pistole a poté ji pomalu vyjměte.
  1. Zcela zavřete uzávěr palivové nádrže.