Pokud chcete použít skládací střechu, musíte ji nejprve uvolnit od čelního skla a pak použijte ovládání skládací střechy.
Pro uvolnění skládací střechy:
  1. Vozidlo zcela zastavte. Zapalování musí být zapnuto. Doporučujeme, aby při otevírání skládací střechy zůstal motor vozidla běžet, aby se zabránilo vybití akumulátoru.
  2. Zkontrolujte úložný prostor skládací střechy za zadním sedadlem, abyste se ujistili, že je prázdný. Ujistěte se, že je vnější povrch skládací střechy bez nečistot.
  3. Skládací střechu uvolníte tak, že posunete rukojeť západky nad vnitřním zpětným zrcátkem směrem dolů k čelnímu sklu a otočíte rukojetí ve směru hodinových ručiček.
Missing Image
Okna se otevřou automaticky, když zmáčknete ovládání skládací střechy.
Pro otevření skládací střechy:
  1. Stiskněte a přidržte ovládání skládací střechy umístěné na stropní konzole, dokud nejsou okna zcela dole a skládací střecha není zcela složená.
  2. Uvolněte ovládání skládací střechy.
Missing Image
Poznámka:   Za zadní sedadlo neuschovávejte žádné předměty. Věci uložené v úložném prostoru skládací střechy mohou při otevření střechy rozbít zadní skleněné okno.