Zavření skládací střechy je proces o třech krocích: Demontujte obě víčka zavazadlového prostoru, stiskněte ovládání skládací střechy pro zavření střechy a potom zavřete západku zajišťující skládací střechu.
Pro zavření skládací střechy:
  1. Vozidlo zcela zastavte a ujistěte se, že je zapnuté zapalování. Doporučujeme, aby při otevírání skládací střechy zůstal motor vozidla běžet, aby se zabránilo vybití akumulátoru.
  2. Stiskněte a podržte ovládání skládací střechy. Když je v dosahu rukojeť západky skládací střechy, zkontrolujte zda je sklopená dolu a otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček tak, aby byla západka ve zcela otevřené poloze. Pokračujte v tisknutí ovládání skládací střechy dokud nejsou okna zcela dole a dokud není skládací střecha zcela rozložená. Pokračujte v pohybu směrem ke střešní liště čelního okna.
  3. Když je skládací střecha vyrovnána se střešní lištou čelního skla, uvolněte ovládání skládací střechy.
Missing Image
Poslední krok při zavírání skládací střechy je zajištění západky.
Pro zajištění západky na skládací střeše:
  1. Stáhněte rukojeť západky dolů a otáčejte s ní proti směru hodinových ručiček, aby se skládací střecha zajistila.
  2. Po úplném zajištění skládací střechy zatlačte rukojeť západky nahoru do úložné polohy, aby se západka zajistila.
Missing Image
Poznámka:   Pokud ponecháte skládací střechu delší dobu otevřenou nebo vnější teplota klesne, může se materiál skládací střechy mírně smrštit. Pokud k tomu dojde, zatáhněte za rukojeť západky, aby se skládací střecha zajistila.