Missing Image  Všechny pneumatiky (včetně náhradní, je-li součástí výbavy) byste měli každý měsíc kontrolovat a nahustit na tlak předepsaný výrobcem vozidla (uveden na štítku). (Pokud jste vozidlo osadili pneumatikami jiné velikosti, než jaká je uvedena na štítku s tlaky v pneumatikách, je nutné zjistit správný tlak, na který mají být dané pneumatiky nahuštěny).
Vaše vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), který v případě, že u některé z pneumatik výrazně poklesne tlak, rozsvítí kontrolku nízkého tlaku v pneumatikách. Pokud se tedy kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách rozsvítí, měli byste co nejdříve zastavit, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak. Jízda na výrazně podhuštěných pneumatikách může vést k přehřátí a následnému selhání pneumatik. Podhuštění zároveň zvyšuje spotřebu paliva a zkracuje životnost vzorku pneumatiky. Dále pak může nepříznivě ovlivnit jízdní vlastnosti vozidla a brzdnou dráhu.