Stisknutím tlačítka klimatizace na dotykové obrazovce přejdete k funkcím regulace klimatizace.
Vstup do nabídky regulace klimatu
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přejdete k doplňkovým ovladačům přední klimatizace.