Pomocí ovládání můžete řídit následující funkce:
Missing Image
AVyhledávání směrem dolů nebo předchozí
BZvýšení hlasitosti
CZtlumení.
DVyhledávání směrem nahoru nebo další
ESnížení hlasitosti
Vyhledávání, další nebo předchozí
Tlačítko Vyhledávání stiskněte pro:
  • přeladění rádia na další nebo předchozí uloženou stanici,
  • přehrání následující nebo předchozí skladby.
Stiskněte a podržte tlačítko vyhledávání pro:
  • přeladění na další rozhlasovou stanici s vyšší nebo nižší frekvencí v rámci daného frekvenčního rozsahu,
  • Vyhledávání nebo rychlé přetáčení skladby.