Seznamování se systémem
Systém vám dovolí pracovat s různými funkcemi pomocí dotykové obrazovky a hlasových příkazů.
Používání dotykové obrazovky
Ovládat dotykovou obrazovku můžete prostým dotykem na položku či volbu, kterou chcete vybrat.
Missing Image
Údaj   Položka nabídky   Postup a popis  
A   Stavový řádek   V tomto řádku se zobrazují ikony a zprávy týkající se aktuálních činností systému, např. nastavení klimatizace, hlasových příkazů a funkcí telefonu (např. textové zprávy).  
B   Domácí   Toto tlačítko je k dispozici na hlavních obrazovkách. Jeho stiskem se dostanete na úvodní obrazovku.  
C   Hodiny   Tímto se zobrazí aktuální čas. Můžete nastavit hodiny ručně nebo je nechat řídit systémem vyhledávání polohy vozidla pomocí GPS.  
D   Venkovní teplota   Toto je zobrazení aktuální venkovní teploty.  
E   Funkční řádek   Stiskem jednotlivých tlačítek na tomto řádku vybíráte funkce.  

Poznámka:   Systém je vybaven funkcí, která umožňuje přístup a ovládání funkcí audiosystému 10 minut po vypnutí zapalování (pokud nejsou otevřené dveře).