Nabídka telefonu
Tato nabídka se zpřístupní po spárování telefonu.
Missing Image
Uživatelům s telefony s hlasovými službami se může zobrazit tlačítko této funkce. Například uživatelům telefonů iPhone se zobrazí tlačítko funkce Siri. Tuto funkci lze rovněž spustit stisknutím a podržením tlačítka hlasového ovládání na volantu.
Možnosti připojení chytrého telefonu
Systém Sync 3 vám umožňuje přistupovat k telefonu přes rozhraní Apple CarPlay nebo Android Auto.
Při použití Apple CarPlay a Android Auto můžete:
 • uskutečnit hovor,
 • posílat a dostávat zprávy,
 • poslouchat hudbu,
 • používat hlasového asistenta telefonu,
Rozhraní Apple CarPlay a Android Auto deaktivují některé funkce systému SYNC 3.
Většina funkcí Apple CarPlay a Android Auto využívá mobilní data.
Apple CarPlay
Apple CarPlay vyžaduje iPhone 5 nebo novější s iOS 7.1 nebo novějším. Doporučujeme provést aktualizaci na nejnovější verzi systému iOS.
 1. Zapojte si telefon do portu USB.
 1. Postupujte podle pokynů zobrazených na dotykové obrazovce.
 1. Postupujte podle pokynů zobrazených na telefonu a povolte přístup k funkci Apple CarPlay.
Pokud chcete tuto funkci prostřednictvím nastavení obrazovky zakázat, zvolte:

Položka nabídky  
Předvolby zařízení Apple CarPlay
Vaše zařízení bude v seznamu, pokud systém SYNC zjistí přítomnost rozhraní Apple CarPlay. Zvolte název svého zařízení a poté vyberte:  
Zakázat

Do systému SYNC 3 se vrátíte tak, že přejdete na úvodní obrazovku rozhraní Apple CarPlay a vyberte aplikaci SYNC.
Poznámka:   Podporu k rozhraní Apple CarPlay poskytuje společnost Apple.
Android Auto
Android Auto je kompatibilní s většinou zařízení s verzí Android 5.0 nebo novější.
 1. Připravte zařízení tím, že do něj ze služby Google Play stáhnete aplikaci Android Auto (může být potřeba mobilní datové připojení).
Poznámka:   Aplikace Android Auto možná není na vašem trhu k dispozici.
 1. Připojte zařízení k portu USB.
 1. Postupujte podle pokynu na dotykové obrazovce.
 1. Postupujte podle pokynů zobrazených na zařízení.
Pokud chcete tuto funkci prostřednictvím nastavení obrazovky zakázat, zvolte:

Položka nabídky  
Předvolby funkce Android Auto
Vaše zařízení je na seznamu, pokud systém SYNC zjistí přítomnost aplikace Android Auto. Zvolte název svého zařízení a poté vyberte:  
Zakázat

Poznámka:   K výběru položek Apple CarPlay Preferences nebo Android Auto Preferences může být nutné posunutím prstu přejít na obrazovku Nastavení.
Pokud se chcete vrátit do systému SYNC 3, zvolte ikonu rychloměru v liště nabídky rozhraní Android Auto v dolní části dotykové obrazovky a poté klepněte na volbu návratu do systému SYNC.
Poznámka:   Podporu k rozhraní Android Auto poskytuje společnost Google.