Na audio jednotce vyberte požadovaný zdroj.
Pomocí ovládání můžete řídit následující funkce:
Missing Image
AZvýšení hlasitosti
BVyhledávání vpřed, další, ukončení hovoru nebo zrušení hlasového příkazu
CSnížení hlasitosti
DVyhledávání zpět, předchozí, přijetí hovoru nebo zrušení hlasového příkazu
Vyhledávání, další nebo předchozí
Tlačítko Vyhledávání stiskněte pro:
  • naladění rádia na další nebo předchozí uloženou stanici,
  • přehrání následující nebo předchozí skladby
Stiskněte a podržte tlačítko vyhledávání pro:
  • naladění další rádiové stanice o vyšší nebo nižší frekvenci daného frekvenčního rozsahu
  • vyhledávání ve skladbách