Vozidlo je vybaveno čističem vzduchu v kabině. Ten se nachází za středovou konzolou.
Systém filtrace částic snižuje koncentraci částeček (například prachu, výtrusů nebo pylu) ve vzduchu nasávaného do kabiny.
Poznámka:   Čistič vzduchu kabiny je třeba vždy mít namontovaný. Tím zabráníte průniku cizích předmětů do systému. Pokud systém uvedete do provozu a čistič není namontovaný, může dojít ke zhoršení jeho fungování nebo poškození.
Systém filtrace částic přináší cestujícím tyto výhody:
  • Zvyšuje pohodlí při řízení tím, že ze vzduchu v interiéru odstraňuje poletující částice.
  • Zvyšuje čistotu vnitřního prostoru.
  • Chrání součásti systému regulace klimatu před nánosy částic.
Čistič vyměňujte v pravidelných intervalech.
Další informace o čističi vzduchu kabiny a službu výměny čističe vám poskytne autorizovaný prodejce.