Missing Image
0 (vyp.) – Zapalování je vypnuto.
Poznámka:   Když vypnete zapalování a vzdálíte se od vozidla, nenechávejte klíč v zámku zapalování. To by mohlo vést k vybití autobaterie.
I (příslušenství) – Umožňuje provoz elektrického příslušenství (například autorádia) i s vypnutým motorem.
Poznámka:   Klíč v této poloze nenechávejte příliš dlouho. To by mohlo vést k vybití autobaterie.
II (zapnuto) – Všechny elektrické obvody jsou funkční a rozsvítí se varovné i ostatní kontrolky.
III (startování) – Protáčení motoru.