Pracovníci autorizovaného prodejce mohou k vašemu vozidlu naprogramovat až osm dálkových ovládání.
Výměna baterie dálkového ovládání
Missing Image  Zajistěte, aby staré baterie byly vždy zlikvidovány ekologickým způsobem. Požádejte místní úřady o radu týkající se recyklace.
Dálkové ovládání se sklopným klíčem
Missing Image
  1. Zasuňte šroubovák co nejdále do boční štěrbiny na dálkovém ovládání a opatrně zatlačte na západku.
  1. Stisknutím spony směrem dolů uvolněte kryt baterie.
Missing Image
  1. Opatrně sejměte kryt.
Missing Image
  1. Dálkovým ovládáním otočte a vyjměte baterii.
Missing Image
Poznámka:   Nedotýkejte se šroubovákem kontaktů baterie nebo desky s plošnými spoji.
  1. Vložte novou baterii (3V CR 2032) s kladným pólem směřujícím nahoru.
  1. Vraťte kryt baterie na původní místo.