Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru*:   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BNádržka na brzdovou a spojkovou kapalinu – :   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
CPlnicí víko motorového oleje*:   Viz   Kontrola motorového oleje
DBaterie:   Viz   Výměna 12V baterie
EPojistková skříňka v motorovém prostoru:   Viz   Pojistky
FNádržka kapaliny do ostřikovačů čelního a zadního okna:   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
GVzduchový filtr:
HMěrka motorového oleje*:   Viz   Kontrola motorového oleje
INádržka na brzdovou a spojkovou kapalinu – :   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
* Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.