Princip fungování
Systém zabraňuje nastartovat motor bez správně kódovaného klíče.
Kódované klíče
V případě ztráty klíče můžete u autorizovaného prodejce zakoupit náhradní. Je-li to možné, poskytněte mu číslo klíče, uvedené na štítku dodaném s originálními klíči. Od autorizovaného prodejce můžete také získat další klíče.
Poznámka:   Při případné ztrátě klíče nechte všechny ostatní klíče překódovat. Náhradní klíče překódujte současně se zbývajícími klíči. Další informace získáte od autorizovaného prodejce.
Poznámka:   Nezakrývejte klíče kovovými předměty. Může se stát, že přijímač nerozpozná kódovaný klíč.
Aktivace imobilizéru motoru
Vypnutím zapalování se imobilizér motoru po chvíli automaticky aktivuje.
Deaktivace i¨mobilizéru motoru
Imobilizér motoru se zapnutím zapalování pomocí správně nakódovaného klíče automaticky deaktivuje.
Pokud nelze nastartovat motor pomocí správně nakódovaného klíče, nechejte vozidlo zkontrolovat u autorizovaného prodejce.