Systém umožňuje naprogramovat klíče s omezeným režimem. To je výhodné například tehdy, když chcete dohlédnout na to, aby někdo dodržoval zásady klidné jízdy. Omezený režim je možné aktivovat u všech klíčů kromě jednoho hlavního klíče.
Klíče, které nejsou takto naprogramovány, se označují jako hlavní klíče. Ty lze použít:
 • k vytvoření klíče MyKey,
 • k úpravě nastavení systému MyKey,
 • k vynulování všech funkcí systému MyKey.
Po vytvoření klíče MyKey lze na informačním displeji zobrazit následující informace:
 • počet hlavních klíčů a klíčů MyKey naprogramovaných k vozidlu,
 • celková vzdálenost ujetá s klíčem MyKey.
Poznámka:   Všechny klíče MyKey jsou naprogramovány se stejným nastavením. Nelze je programovat jednotlivě.
Poznámka:   Systém je možné využívat po zapnutí zapalování.
Nekonfigurovatelná nastavení
S využitím hlavního klíče nelze upravit tato nastavení:
 • Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu. Tuto funkci nelze zakázat. Po aktivaci signalizace dojde k ztlumení audio systému.
 • První upozornění na docházející palivo. Upozornění na docházející palivo se aktivuje dříve než obvykle a uživatel klíče MyKey bude mít více času dotankovat.
 • Asistenční funkce (například parkovací asistent), kterými je vozidlo vybaveno, se nuceně zapnou. Tyto systémy se automaticky aktivují po zapnutí zapalování.
Konfigurovatelná nastavení
Pomocí hlavního klíče lze měnit určitá nastavení systému MyKey, když vytváříte první klíč MyKey a předtím, než klíčem otočíte v zapalování nebo než znovu nastartujete vozidlo.
Nastavení lze následně změnit pomocí hlavního klíče:
 • Je možné nastavit rychlostní omezení pro vozidlo. Po dosažení rychlostního omezení se zobrazí zpráva a současně zazní zvukové znamení. Nastavenou rychlost lze překročit úplným sešlápnutím plynového pedálu.
 • Nastavení různých upozornění na překročení rychlosti. Po dosažení rychlostního omezení se zobrazí zpráva a současně zazní zvukové znamení.
 • Nastavení maximální hlasitosti audiosystému na 45 %. Při pokusu o zvýšení hlasitosti zvukového systému nad stanovenou mez se zobrazí varovná zpráva. Také se vypne automatická regulace hlasitosti podle aktuální rychlosti vozidla.
 • Vždy zapnuto. Je-li zvolena tato možnost, nebude možné vypnout nouzového asistenta ani funkci Nerušit (je-li vozidlo těmito funkcemi vybaveno).