POZOR:  Systém nenahrazuje parkovací brzdu. Když opouštíte vozidlo, vždy zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Poté, co jste aktivovali systém, musíte zůstat ve vozidle.
  POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby.
  POZOR:  Pokud má motor příliš vysoké otáčky nebo je zjištěna závada, dojde k deaktivaci systému.

Systém usnadňuje rozjezd s vozidlem do kopce bez použití parkovací brzdy.
Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání na místě po dobu dvou až tří sekund od uvolnění brzdového pedálu. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z brzdového pedálu na plynový pedál. Brzda se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečnou sílu na rozjezd bez couvnutí vozidla ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
Systém se automaticky aktivuje v jakémkoliv svahu, jehož sklon by způsobil couvnutí vozidla.
Použití asistenta rozjezdu do svahu
  1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Držte brzdový pedál sešlápnutý a nechte zařazenou rychlost.
  1. Pokud snímače zaznamenají, že vozidlo stojí ve svahu, systém se automaticky aktivuje.
  1. Pokud uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo stát ve svahu přibližně dvě až tři sekundy, aniž by se rozjelo.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem. Brzdy se uvolní automaticky.