POZOR:  Systém poskytuje optimální ochranu pouze v případě, že správně používáte bezpečnostní pás.

Pokud je splněna některá z následujících podmínek, rozsvítí se varovná kontrolka a zazní výstražné zvukové znamení:
  • Řidič není připoután a rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hodnotu.
  • Na sedadle spolujezdce sedí nepřipoutaný cestující a rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hodnotu.
Pokud bezpečnostní pás nezapnete, obě výstrahy se přibližně po pěti minutách automaticky vypnou.
Vypnutí signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
Obraťte se na autorizovaného prodejce.