Missing Image
Pro zapnutí nebo zrušení volby hlasového ovládání stiskněte tlačítko.   Viz   SYNC™ 3
Stisknutím tlačítka pro vyhledávání směrem nahoru nebo dolů rovněž zrušíte relaci hlasového ovládání.
Poznámka:   Pokud je systém spárován s telefonem využívajícím systém iOS, můžete krátkým podržením tlačítka aktivovat virtuálního asistenta daného zařízení.   Viz   SYNC™ 3