POZOR:  Předměty v zavazadlovém prostoru řádně upevněte, aby se nepohybovaly. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek zranění osob.
  POZOR:  Neukládejte předměty na kryt zavazadlového prostoru. Zanedbání těchto pokynů by v případě náhlého zastavení nebo havárie mohlo mít za následek vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Množství nákladu, které je možno ve vašem voze převážet, je omezeno buď objemem vnitřního prostoru (tj. volné místo v prostoru pro cestující a zavazadla), nebo užitečnou hmotností vozidla (jak těžký náklad vozidlo uveze). Pokud jste dosáhli nejvyšší užitečné hmotnosti vozidla, nenakládejte již další předměty, i když máte ve vozidle stále volný prostor. Přetěžování nebo nerovnoměrné zatěžování vozidla může zapříčinit náhlou ztrátu ovladatelnosti a převrácení vozidla.
  POZOR:  Dbejte na řádné dovírání zadních výklopných dveří, předejdete tak vniknutí výfukových plynů do interiéru vozidla. Nemůžete-li zadní výklopné dveře řádně dovřít, otevřete větrací otvory nebo okna, aby byl zajištěn přísun čerstvého vzduchu do vozidla. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy.

Poznámka:   Pokud do vozidla nakládáte dlouhé předměty, například trubky, dřevo nebo nábytek, dávejte pozor, abyste nepoškodili vnitřní obložení.