POZOR:  Nepřekračujte rychlost 100 km/h (62 mil/h).
  POZOR:  Tlak v zadních pneumatikách se musí zvýšit o ,2 bar nad uvedené hodnoty. Nepřekračujte maximální hodnotu tlaku uvedenou na bočnici pneumatiky. Mohlo by dojít k vážnému zranění osob.
  POZOR:  Nepřekračujte maximální svislé zatížení na kouli tažného zařízení. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost vozidla, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Protiblokovací brzdový systém neovládá brzdy přívěsu.

Při jízdě s přívěsem:
  • Řiďte se předpisy k jízdě s přívěsem platnými v příslušné zemi.
  • Nepřekračujte rychlost 62 mil/h (100 km/h), přestože předpisy v dané zemi povolují za určitých podmínek jízdy vyšší rychlostí.
  • Náklad umísťujte co nejníže a doprostřed nápravy přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, náklad na přívěsu musí být umístěn směrem k přední části s maximálním zatížením přední části, protože tak je dosaženo největší stability.Viz   Kapacity a specifikace
  • Zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení, tj. svislé zatížení koule tažného zařízení, má důležitý vliv na jízdní stabilitu vozidla a přívěsu.
  • Svislé zatížení koule tažného zařízení by mělo představovat nejméně 4 % hmotnosti přívěsu a nemělo by překračovat nejvyšší povolené zatížení.Viz   Kapacity a specifikace
  • Pokud se přívěs začne naklánět, neprodleně snižte rychlost.
  • Při sjíždění prudkých svahů podřaďte.
Poznámka:   Nejvyšší povolené svislé zatížení přívěsu na kouli tažného zařízení může být nižší.
Poznámka:   Hodnota nejvyššího povoleného svislého zatížení tažného zařízení, která je uvedena na identifikačním štítku přívěsu, vychází ze zkoušek uskutečněných výrobcem.
Poznámka:   Pokud nebylo vaše vozidlo vyrobeno s ohledem na montáž tažného zařízení a vy si přejete tažné zařízení namontovat a používat, je nutné vyjmout náhradní pneumatiku a zvedák a používat místo nich sadu k huštění pneumatik.Vozidla s náhradní pneumatikou a zvedákem totiž překračují nejvyšší povolené zatížení.
Stabilita soupravy vozidla s přívěsem závisí na kvalitě přívěsu.
 Připojený přívěs má vliv na ovladatelnost vozidla a prodlužuje brzdnou vzdálenost. Přizpůsobte rychlost a chování za jízdy nákladu přívěsu.
Celková hmotnost jízdní soupravy uvedená na identifikačním štítku vozidla platí pro jízdu s přívěsem do svahů s nejvýše 12% sklonem a v nadmořské výšce do 1.000 m. V hornatých oblastech se výkon motoru s rostoucí nadmořskou výškou a klesající hustotou vzduchu snižuje. Ve vyšší nadmořské výšce (nad 1.000 m) se musí garantovaná maximální přípustná hmotnost soupravy snížit o 10 % na každých 1.000 m nadmořské výšky.
Poznámka:   Ne všechna vozidla jsou určena k montáži tažného zařízení, případně nemusí mít potřebné schválení.
Osvětlení přívěsu
Elektrický systém vozidla není vhodný pro tažení přívěsů s osvětlením LED.