Obecné tipy
  POZOR:  Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken. Pokud se okna zamlží, použijte nastavení odmlžování čelního skla.

Poznámka:   Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:   Abyste snížili vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:   Pod přední sedadla neumísťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:   Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led a listí.
Ruční ovládání klimatizace
Poznámka:   Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle.
Automatická regulace klimatu
Poznámka:   Pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený, nastavení není potřeba. Systém automaticky co nejrychleji ohřeje nebo ochladí vzduch v interiéru na zvolenou teplotu. Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:   Když je při nízké venkovní teplotě zvolena možnost AUTO, proud vzduchu směřuje k čelnímu sklu a bočním sklům po dobu, kdy je motor studený.
Poznámka:   Když je systém vypnutý, do vozidla neproudí venkovní vzduch.
Poznámka:   Pokud vyberete režim AUTO a teplota interiéru i venkovní teplota je poměrně vysoká, systém automaticky zapne recirkulaci vzduchu, aby se maximalizovalo ochlazování interiéru. Pokud je dosaženo požadované teploty vzduchu, systém automaticky zvolí venkovní vzduch.
Poznámka:   Když zvolíte odmrazování nebo odmlžení čelního skla, funkce přístrojové desky a prostoru pro nohy se automaticky vypnou a zapne se klimatizace. Do vozidla proudí venkovní vzduch.
Rychlé vytápění interiéru

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu   Vozidla s automatickým ovládáním klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte ovládání teploty na nejvyšší úroveň.   Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň vytápění.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy.    

Doporučená nastavení topení

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu   Vozidla s automatickým ovládáním klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na druhý stupeň.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň.   Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy a čelního skla.    

Rychlé chlazení interiéru

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu   Vozidla s automatickým ovládáním klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.   Stiskněte tlačítko MAX A/C.  
2   Nastavte regulaci teploty do pozice MAX A/C.    
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.    

Doporučená nastavení pro chlazení

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu   Vozidla s automatickým ovládáním klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na druhý stupeň.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
2   Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň.   Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň.  
3   Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.    
4   Stiskněte tlačítko A/C.    

Vozidlo stojí na místě po delší dobu během velmi vysokých venkovních teplot

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu   Vozidla s automatickým ovládáním klimatu  
1   Zatáhněte parkovací brzdu.   Zatáhněte parkovací brzdu.  
2   Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P nebo do neutrální polohy.   Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P nebo do neutrální polohy.  
3   Nastavte ovládání teploty do pozice MAX A/C.   Zmáčkněte tlačítko AUTO.  
4   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.   Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň.  

Odmlžení bočních oken za chladného počasí

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu   Vozidla s automatickým ovládáním klimatu  
1   Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.   Stiskněte tlačítko maximálního odmrazování.  
2   Nastavte ovládání teploty na nejvyšší úroveň.    
3   Nastavte ovladač rozvodu vzduchu na ofukování čelního skla.    
4   Stiskněte tlačítko A/C.    

Maximální chlazení v oblasti přístrojové desky nebo přístrojové desky a prostoru pro nohy
  1. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň.
  2. Stiskněte tlačítko A/C a tlačítko recirkulace.
  3. Nastavte rychlost ventilátoru nejprve na nejvyšší úroveň a poté nastavení uzpůsobte dle potřeby.