Lišty stěračů čelního skla
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
Missing Image
  1. Zvedněte raménko stěrače a poté stiskněte zajišťovací tlačítko stírátka stěrače.
  1. Sejměte stírátko stěrače.
  1. Montáž proveďte v opačném pořadí.
Poznámka:   Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.
Lišta stěrače zadního okna
  1. Co nejvíce nadzvedněte raménka stěračů a podržte je.
Missing Image
  1. Stáhněte stírátko z raménka stěrače.
  1. Zarovnejte manžetu raménka stěrače s novým stěračem a secvakněte je k sobě.
Poznámka:   Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.
Poznámka:   Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko stěrače.
Poznámka:   Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
Poznámka:   Ujistěte se, že je lišta stěrače zajištěna na svém místě.