Missing Image
Airbag se odpálí při silných čelních nárazech nebo nárazech, k nimž dojde pod malým úhlem. Airbag se nafoukne během několika tisícin sekundy, přibrzdí pohyb těla vpřed a při kontaktu s cestujícím se vyfoukne. Airbag se neodpaluje při menších čelních srážkách, při nárazech zezadu a zboku nebo při převrácení vozidla.
Montáž deaktivačního spínače airbagu spolujezdce
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

Pokud potřebujete umístit dětskou sedačku na sedadlo, před kterým se nachází funkční airbag, musí být vozidlo vybaveno spínačem deaktivace airbagu spolujezdce. Obraťte se na autorizovaného prodejce.
Deaktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

Missing ImageMissing Image
ADeaktivace
BAktivace
Otočte spínač do polohy A.
Missing Image  Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí varovná kontrolka deaktivace airbagu.
Poznámka:   Spínač na klíč se nachází ve schránce v přístrojové desce a varovná kontrolka deaktivace airbagu se nachází na přístrojové desce.
Aktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

Otočte spínač do polohy B.
Missing Image  Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí varovná kontrolka aktivace airbagu.
Poznámka:   Spínač na klíč se nachází ve schránce v přístrojové desce a varovná kontrolka deaktivace airbagu se nachází na přístrojové desce.