POZOR:  Pokud upravíte přední část vozidla (včetně kapoty, systému nárazníku, rámu, přední části karoserie, tažných prvků a čepů karoserie), případně k ní přimontujete další prvky, můžete tím negativně ovlivnit účinnost systému airbagů a zvýšit riziko poranění osob. Přední část vozidla neupravujte, ani k ní nemontujte žádné další prvky.

Řídicí jednotka zádržného systému dále sleduje připravenost bezpečnostních zařízení a také snímačů nárazu. Připravenost bezpečnostního systému je oznamována varovnou kontrolkou na přístrojovém panelu nebo zvukovou signalizací, pokud příslušná kontrolka nefunguje. Pravidelnou údržbu airbagů není potřeba provádět.
Závadu v systému lze poznat podle těchto ukazatelů:
Missing Image  Kontrolka připravenosti se nerozsvítí hned po zapnutí zapalování.
  • Kontrolka připravenosti bliká nebo trvale svítí.
  • Ozve se pět pípnutí za sebou. Zvuková signalizace se bude pravidelně ozývat, dokud problém, kontrolku nebo oboje neopravíte.
Pokud dochází k některé z těchto situací (a to i nepravidelně), nechte přídavný zádržný systém neprodleně zkontrolovat u autorizovaného prodejce. Pokud systém nenecháte zkontrolovat a opravit v servisu, v případě srážky nemusí fungovat správně.   Viz   Airbag spolujezdce
Předpínače bezpečnostních pásů a přídavný zádržný systém předních airbagů se aktivují, když dojde k takovému zpomalení pohybu vozidla v podélném směru, které způsobí, že řídicí jednotka zádržného systému aktivuje bezpečnostní zařízení.
Pokud se předpínače bezpečnostních pásů nebo přední airbagy při srážce neaktivovaly u obou předních sedadel, nemusí se jednat o závadu příslušného systému. Řídicí jednotka zádržného systému totiž dospěla k závěru, že podmínky nehody (intenzita srážky, použití bezpečnostního pásu) nedostačovaly k tomu, aby byla nutné aktivovat daná bezpečnostní zařízení.
  • Přední airbagy se aktivují pouze při srážkách v čelním nebo téměř čelním směru (nikoli při převráceních, bočních nárazech či nárazech zezadu) a při srážkách, při kterých dojde k dostatečnému zpomalení v příčném směru.
  • Předpínače bezpečnostních pásů jsou zkonstruovány tak, aby se aktivovaly při srážkách v čelním nebo téměř čelním směru.
  • Boční a stropní airbagy (jsou-li součástí výbavy) se aktivují při určitých bočních srážkách nebo při srážkách s dostatečnou intenzitou nárazu.