Poznámka:   Identifikační štítek vozidla se může od obrázku lišit.
Poznámka:   Informace uvedené na identifikačním štítku vozidla se mohou v závislosti na požadavcích trhu lišit.
Missing Image
ANázev výrobce
BIdentifikační číslo vozidla
CCelková hmotnost vozidla
DCelková hmotnost soupravy
EMaximální zatížení přední nápravy
FMaximální zatížení zadní nápravy
GTyp vozidla
Identifikační číslo vozidla a hodnoty maximálních hmotností jsou uvedeny na štítku umístěném v otvoru pro pravé dveře ve spodní části strany se zámkem.