Missing ImageMissing Image
  POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

  POZOR:  Zajistěte děti s výškou do 150 cm ve schválené dětské sedačce na zadním sedadle.
  POZOR:  Při montáži dětské sedačky si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Dětské autosedačky žádným způsobem neupravujte.
  POZOR:  Nedržte dítě na klíně, když je vozidlo v pohybu.
  POZOR:  Nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Jestliže dojde k nehodě vozidla, nechte dětské sedačky zkontrolovat.

Poznámka:   Kdykoli je to možné, děti by měly být řádně upevňovány v sedadlech posunutých do zadní polohy.
Poznámka:   Povinné používání dětských zádržných prostředků se liší podle jednotlivých zemí.
K použití ve vašem vozidle jsou testovány a schváleny pouze dětské autosedačky certifikované podle normy ECE-R129 nebo ECE-R44.03 (nebo novější).
Dětské sedačky pro různé hmotnostní skupiny
Bezpečnostní sedačka pro batolata
Missing Image
Děti vážící méně než 13 kg usaďte do bezpečnostní sedačky pro batolata (skupina 0+) upevňované proti směru jízdy na zadním sedadle.
Bezpečnostní sedačka pro děti
Missing Image
Děti vážící 13–18 kg usaďte do dětské bezpečnostní sedačky (skupina 1) umístěné na zadním sedadle.
Zvýšená sedadla
  POZOR:  Nikdy byste neměli používat zvýšené sedadlo nebo podsedák jen s bederním pásem.
  POZOR:  Zvýšené sedadlo ani podsedák nepoužívejte s bezpečnostním pásem, který je uvolněný nebo zkroucený.
  POZOR:  V oblasti ramene dítěte veďte bezpečnostní pás výhradně shora přes rameno. Pás nesmí vést pod paží dítěte ani za jeho zády. Nedovolte dítěti, aby pás do těchto poloh přemísťovalo. Pokud pás nenastavíte podle těchto pokynů, může se snížit jeho účinnost a při případné havárii zvýšit riziko zranění či usmrcení.
  POZOR:  Nikdy pro zvýšení polohy dítěte nepoužívejte běžné polštáře, knihy nebo ručníky. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Dbejte na to, aby dítě sedělo ve vzpřímené poloze.
  POZOR:  Při používání dětské sedačky na zadních sedadlech se ujistěte, že je dětská sedačka pevně opřena o sedadlo vozidla. Nesmí se dotýkat hlavové opěrky. Pokud je to potřeba, hlavovou opěrku demontujte.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné opěrku hlavy nasadit zpět.

Viz   Opěrky hlavy
Poznámka:   Pokud umístíte dětskou sedačku na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby nedocházelo ke styku sedadla s nohama dítěte ani se sedačkou.
Zvýšené sedadlo (skupina 2)
Missing Image
Děti, které váží více než 15 kg, ale měří méně než 150 cm, usaďte na zvýšené sedadlo nebo podsedák.
Doporučujeme vám, abyste místo pouhého zvyšovacího sedáku používali zvýšené sedadlo, které se skládá ze sedáku a opěradla. Zvýšená poloha sezení vám umožňuje vést ramenní popruh bezpečnostního pásu přes střed ramena vašeho dítěte a pánevní pás pevně přes jeho boky.
Zvýšený sedák (skupina 3)
Missing Image
Kotevní body ISOFIX
  POZOR:  Při používání systému ISOFIX nepoužívejte otočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrnou nohu.

Poznámka:   Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.   Viz   Umístění dětského zádržného systému
Missing Image
Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění schválených dětských sedaček ISOFIX.
Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce, která se upevní do kotevních bodů vnějších zadních sedadel mezi sedákem a opěradlem. Kotevní body pro horní upevňovací popruh dětských sedaček vybavených tímto popruhem se nachází za krajními zadními sedadly.
Kotevní body pro horní upevňovací popruh – 5dveřový model
Missing Image
Kotevní body pro horní upevňovací popruh se nacházejí v zavazadlovém prostoru za opěradly druhé řady sedadel.
Kotevní body pro horní upevňovací popruh – 4dveřový model
Missing Image
Kotevní body pro horní upevňovací popruh se nachází na horní straně opěradla zadního sedadla.
Upevnění dětské sedačky pomocí horních upevňovacích popruhů
  POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.
  POZOR:  Ujistěte se, že není horní upevňovací popruh volný nebo překroucený a je správně umístěný v kotevním bodě.

Poznámka:   Je-li to vhodné, pro usnadnění montáže demontujte kryt zavazadel.
Missing Image
  1. Umístěte závěsný popruh do kotevního bodu.
  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.