POZOR:  Vážné nebezpečí! Na sedadlech, před kterými je umístěn aktivní airbag, nepoužívejte dětské sedačky montované proti směru jízdy! Může dojít k úmrtí nebo vážnému poranění dítěte.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrným nástavcem, musí být podpěrný nástavec pevně opřený o podlahu.
  POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený ani překroucený.
  POZOR:  Při používání dětské sedačky na zadních sedadlech se ujistěte, že je dětská sedačka pevně opřena o sedadlo vozidla. Nesmí se dotýkat hlavové opěrky. Pokud je to potřeba, hlavovou opěrku demontujte.
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné opěrku hlavy nasadit zpět.

Viz   Opěrky hlavy
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.


Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1   2   3  
Až 10 kg (22 liber)   Až 13 kg (29 liber)   9–18 kg (20–40 liber)   15–25 kg (33–55 liber)   22–36 kg (46–79 liber)  
Sedadlo spolujezdce se ZAPNUTÝM airbagem   X   X   UF1   UF1   UF1  
Sedadlo spolujezdce s VYPNUTÝM airbagem   U1   U1   U1   U1   U1  
Zadní sedadla   U   U   U   U   U  
Zadní střední   X   X   X   X   X  

X Nevhodná pro děti v této váhové kategorii.
U1 – Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených k použití v této váhové kategorii.
UF1 – Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy a schválených k použití v této váhové kategorii. Doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách, a to na zadním sedadle.
Poznámka:   Při používání dětské sedačky na předním sedadle se sedačka nesmí dostat do kontaktu s přístrojovou deskou. Sedadlo spolujezdce umístěte co nejvíce dozadu, avšak tak, aby bezpečnostní pás směřoval (od otvoru ve sloupku B k dětské sedačce) po směru jízdy. Pokud je obtížné zcela utáhnout pánevní popruh, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla
Poznámka:   Pokud dětskou sedačku umístíte na zadní sedadlo, upravte polohu předního sedadla tak, aby nedocházelo ke kontaktu sedadla s nohama dítěte ani sedačkou.

Polohy sedačky   Váhové kategorie  
0   0+   1  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy   Proti směru jízdy  
Až 10 kg (22 liber)   Až 13 kg (29 liber)   9–18 kg (20–40 liber)  
Přední na straně spolujezdce   Bez systému ISOFIX  
zadní vnější   Velikostní třída   E1   D, E1   A, B, B11   D1  
Typ sedadla   IL2   IL, IUF3   IL  

IL – Vhodné pro některé polouniverzální dětské sedačky se systémem ISOFIX. Řiďte se seznamy doporučených vozidel výrobců dětských sedaček.
IUF – Vhodné pro univerzální dětské sedačky se systémem ISOFIX montované ve směru jízdy a schválené k použití v této váhové kategorii a velikostní třídě dle klasifikace ISOFIX.
1 Velká písmena A až G určují velikostní třídu dle klasifikace ISOFIX pro univerzální a polouniverzální dětské sedačky. Tato identifikační písmena jsou vyznačena na dětských sedačkách ISOFIX.
2 V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou se systémem ISOFIX spadající do skupiny 0+ sedačka Britax Römer Baby Safe. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
3 V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou se systémem ISOFIX spadající do skupiny 1 sedačka Britax Römer Duo. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou spadající do skupiny 2 a 3 sedačka Britax Römer Kidfix XP. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společností Ford získáte u svého prodejce.
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size

-   Přední sedadlo spolujezdce   Zadní vnější sedadla   Zadní střední sedadlo  
Dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size   X   I-U   X  

I-U Vhodné pro dětské sedačky splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.
X Nevhodné pro dětské zádržné systémy splňující požadavky normy i-Size montované ve směru i proti směru jízdy.