Poznámka:   Startér může být v činnosti pouze po omezenou dobu, např. 10 sekund. Maximální počet pokusů o nastartování je přibližně šest. Pokud tento limit překročíte, systém vám na určitou dobu (např. 30 minut) znemožní startování motoru.
Studený nebo zahřátý motor
Vozidla s mechanickou převodovkou
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:   Uvolněním spojkového pedálu během startování se přestane točit motor a zůstane pouze zapnuté zapalování.
  1. Plně sešlápněte spojkový pedál.
  1. Spusťte motor.
Pokud se motor během 10 sekund nenastartuje, počkejte chvíli a postup zopakujte.
Jestliže se motor nenastartuje po třech pokusech, počkejte 10 sekund a pak postupujte podle pokynů pro přeplavený motor.
Jestliže máte potíže se startováním motoru při teplotách pod -25 ºC (-13 °F), sešlápněte plynový pedál na polovinu jeho zdvihu a zkuste nastartovat znovu.
Přeplavený motor
Vozidla s mechanickou převodovkou
  1. Plně sešlápněte spojkový pedál.
  1. Plně sešlápněte pedál plynu a držte jej v této poloze.
  1. Spusťte motor.
Jestliže motor nenastartuje, zopakujte postup pro studený nebo horký motor.
Volnoběžné otáčky motoru po nastartování
Otáčky protáčení motoru bezprostředně po nastartování jsou optimalizované, aby bylo dosaženo co nejnižšího množství emisí vozidla za současného zajištění co nejvyššího pohodlí cestujících a úspory paliva.
Otáčky při volnoběžném chodu se liší v závislosti na několika faktorech. Zahrnují požadavky na teplotu součástí vozidla, okolní teplotu a elektrický systém a systém ovládání klimatizace.
Selhání startování
Vozidla s mechanickou převodovkou
Pokud se motor neprotáčí, když je spojkový pedál plně sešlápnut, a klíč zapalování je otočen do polohy III.
  1. Plně sešlápnete spojkový a brzdový pedál.
  1. Otočte klíček zapalování do polohy III, než motor nastartuje.

KA+ Návod k obsluze pro vlastníky