Missing Image
Údaj   Rozměry   mm  
A   Nárazník – konec koule tažného zařízení   112 mm  
B   Připojovací bod – střed koule tažného zařízení   24 mm  
C   Střed kola – střed koule tažného zařízení   730 mm1  
D   Střed koule tažného zařízení – podélný nosník   506 mm  
E   Vzdálenost mezi bočními členy   1.012 mm  
F   Střed koule tažného zařízení – střed 1. upevňovacího bodu   318 mm  
G   Střed koule tažného zařízení – střed 2. upevňovacího bodu   475 mm  

1Nejvyšší povolený přesah spojovacího zařízení
Maximální statické svislé zatížení

Modelová řada   kg  
5dveřové vozidlo   50 kg