Missing Image
AVyp.
BBoční a koncová světla
CSvětlomety
Dálková světla
Missing Image
Přitažením páčky směrem k sobě dálková světla zapnete.
Opětovným přitažením páčky směrem k sobě dálková světla vypnete.
Světelná houkačka
Missing Image
Mírným přitažením páčky k sobě a jejím uvolněním začnou světlomety blikat.
Parkovací světla
Poznámka:   Dlouhé používání parkovacích svítilen, když je vypnuté zapalování, může vybít akumulátor.
Parkovací světla aktivujete nebo deaktivujete otočením ovladače světel do polohy B. Parkovací světla můžete používat při zapnutém i vypnutém zapalování.
Jedna strana
  1. Vypněte zapalování.
  1. Otočte ovladač světel do vypnuté polohy.
  1. Ověřte, zda je páčka směrových světel v prostřední poloze.
  1. Přepněte páčku směrových světel nahoru nebo dolů podle potřeby.
Missing Image
APravá strana
BLevá strana