POZOR:  Neseřizujte zrcátka, když je vozidlo v pohybu. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění nebo dokonce smrt.

Poznámka:   Při čištění krytu nebo skla zrcátka nepoužívejte abrazivní materiály, palivo ani petrolej nebo čisticí prostředky na bázi amoniaku.
Nastavte vnitřní zpětné zrcátko podle svých potřeb.
Vytáhněte výstupek pod zrcátkem směrem k sobě, abyste při jízdě v noci nebyli oslněni světlomety ostatních vozidel.
Zrcátko s automatickou clonou
Poznámka:   Neblokujte snímače na přední nebo zadní straně zrcátka. Mohlo by to mít vliv na funkce zrcátek. Cestující na zadním prostředním sedadle nebo zvednutá opěrka hlavy zadního prostředního sedadla mohou způsobit, že se ke snímači nedostane žádné světlo.
Zrcátko s automatickou clonou se automaticky zatmaví v okamžiku, kdy vás světla vozu jedoucího za vámi začínají oslňovat. Když zařadíte zpátečku, zrcátko se automaticky přepne do normálního režimu, abyste měli dobrý výhled při couvání.