Missing Image
Údaj   Zobrazení na úvodní obrazovce  
A   Zobrazuje aktivní zdroj médií nebo kompas.  
B   Na obrazovce se objeví název připojeného telefonu. Zobrazuje se také stav funkcí telefonu. Mezi ně patří síla signálu, nabití baterie, nastavení nouzového asistenta (zapnuto nebo vypnuto), nové textové zprávy a roamingový režim.  
C   Zobrazuje informace navigace nebo zvukového systému.  

Stiskem zobrazených funkcí příslušnou funkci vyvoláte.
Jakmile zvolíte tlačítko domů, systém vás vrátí na tuto obrazovku.