Systém umožňuje ovládání aplikací pro chytrý telefon dostupných také pro systém SYNC 3 AppLink prostřednictvím hlasu a jejich ruční ovládání na volantu či dotykové obrazovce. Je-li aplikace spuštěna prostřednictvím rozhraní AppLink, můžete její hlavní funkce ovládat hlasovými příkazy a ovladači na volantu.
Poznámka:   Aplikace dostupné pro systém AppLink se budou v jednotlivých zemích lišit.
Poznámka:   K rozhraní AppLink se lze připojit až po spárování chytrého telefonu se systémem SYNC 3 přes Bluetooth.
Poznámka:   Telefony iPhone je nutné připojit kabelem USB.
Poznámka:   Informace o dostupných aplikacích, podporované typy chytrých telefonů a tipy k řešení potíží naleznete na internetových stránkách místního zastoupení společnosti Ford.
Poznámka:   Ke stažené aplikaci musíte mít k dispozici aktivní účet.Některé aplikace začnou fungovat automaticky, aniž by je bylo nutné nastavovat. Nastavení některých aplikací se však vyplatí upravit podle vlastních představ, například vytvořením stanic nebo oblíbených položek. Tuto činnosti doporučujeme provádět doma nebo jinde mimo vozidlo.
Poznámka:   Seznamte se s podmínkami používání aplikace pro chytré telefony a jejími zásadami ochrany osobních údajů, neboť společnost Ford neodpovídá za způsob, jakým aplikace nakládá s vašimi osobními údaji.
Poznámka:   Aplikaci lze společně se systémem SYNC 3 používat pouze tehdy, běží-li vám na pozadí telefonu. Pokud aplikaci v telefonu zavřete, zavře se rovněž v systému SYNC 3.
Poznámka:   Pokud se aplikace kompatibilní s rozhraním SYNC 3 AppLink nezobrazuje v aplikační doméně, zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení spuštěna.

Položka nabídky   Postup a popis  
Najít mobilní aplikace
Systém SYNC 3 vyhledá a připojí se ke kompatibilním aplikacím, které běží na vašem mobilním zařízení.  

Aktivace mobilních aplikací se systémem SYNC 3
K aktivaci mobilních aplikací vyžaduje systém SYNC 3 souhlas uživatele se stahováním údajů a aktualizací z internetových serverů, k čemuž využívá internetové připojení připojeného zařízení.
Připojené zařízení odesílá data do sídla společnosti Ford v USA.Mezi přenášené údaje patří například kód VIN, číslo jednotky SYNC 3, anonymní statistiky o využití systému a ladicí informace. Všechna data jsou při komunikaci šifrována. Aktualizace se mohou stahovat automaticky.
Poznámka:   U každého připojeného zařízení je nutné nejdříve povolit použití mobilních aplikací společně se systémem.
Poznámka:   Internetová komunikace je zpoplatněna běžnými poplatky.Společnost Ford není zodpovědná za příplatky, které vám může operátor naúčtovat za data přijatá či odeslaná vozidlem prostřednictvím připojeného zařízení.Tyto příplatky mohou být účtovány za jízdu mimo pokrytí vaší domácí sítě.
V nastavení lze aplikace aktivovat či deaktivovat.   Viz   Nastavení
Oprávnění pro aplikace
Systém řadí jednotlivá oprávnění pro aplikace do skupin. Těmto skupinám můžete oprávnění přidělovat nezávisle na sobě.Stav skupiny oprávnění lze změnit v nabídce nastavení, avšak vozidlo musí v danou chvíli stát.V nabídce nastavení také vidíte údaje, které každá skupina obsahuje.
Pokud aplikaci spustíte v systému SYNC 3, může vás systém požádat o souhlas s poskytnutím např. informací o vozidle, jízdních charakteristikách, GPS a rychlosti a také nabízených oznámení. Všechny skupiny nebo žádné z nich lze aktivovat během úvodního souhlasu, který pro aplikaci poskytujete. Nabídka nastavení nabízí individuální ovládání skupinových oprávnění.
Poznámka:   K udělení souhlasu jste vyzváni pouze při prvním použití aplikace se systémem SYNC 3.
Poznámka:   Pokud tato skupinová oprávnění deaktivujete, aplikace bude se systémem SYNC 3 přesto schopná pracovat, dokud v nabídce nastavení nevypnete všechny aplikace.