Studený nebo horký motor
Missing Image  Zapněte zapalování a počkejte, až kontrolka žhavicích svíček zhasne.
Poznámka:   Při teplotách pod -15°C může být nezbytné protáčet motor až 10 sekund.
Poznámka:   O nastartování motoru se můžete pokoušet pouze po krátkou dobu.
Poznámka:   Pokud překročíte určitý počet pokusů o nastartování, nebude až do uplynutí určité doby (např. 30 minut) možné provést další pokus.
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
Poznámka:   Pokud uvolníte pedál spojky během spouštění motoru, protáčení motoru se zastaví a zapalování se vrátí do polohy zapnuto.
  1. Plně sešlápněte spojkový pedál.
  1. Spusťte motor.
Selhání startování
Poznámka:   Odstraňte všechny ostatní klíče ze středové konzoly.
Pokud se motor neprotáčí, když je spojkový pedál plně sešlápnut, a klíč zapalování je otočen do polohy III.
  1. Plně sešlápnete spojkový a brzdový pedál.
  1. Otočte klíček zapalování do polohy III, než motor nastartuje.