Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
4,3–4,1 L/100 km4–3,5 L/100 km4,1–3,7 L/100 km99—108