Všeobecná informace
Missing Image
Pokud nejsou elektrické součásti ve vozidle funkční, pravděpodobně se spálila pojistka. Spálené pojistky poznáte podle přerušeného vlákna uvnitř.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
  POZOR:  Nová pojistka musí být vhodná pro intenzitu proudu procházejícího okruhem. Při použití nevhodné pojistky může dojít k poškození kabelu a vzniknout požár.

Missing Image
  1. Zatáhněte jazýček k sobě a sejměte horní kryt.
Missing Image
  1. Nadzvedněte páčku konektoru.
  1. Zatažením směrem nahoru konektor sejměte.
Missing Image
  1. Zatáhněte oba jazýčky k sobě a sejměte pojistkovou skříňku.
  1. Otočte pojistkovou skříňku a otevřete víko.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
  POZOR:  Nová pojistka musí být vhodná pro intenzitu proudu procházejícího okruhem. Při použití nevhodné pojistky může dojít k poškození kabelu a vzniknout požár.

  1. Otevřete odkládací schránku v přístrojové desce a vyprázdněte ji.
  1. Otočte upevňovací spony a sejměte je.
  1. Boky stlačte dovnitř a natočte schránku v přístrojové desce směrem dolů.
Typy pojistek
Missing Image
APojistka Micro 2.
BPojistka Micro 3.
CMaxi.
DMini.
EPojistka typu M.
FPojistka typu J.
GPojistka typu J, nízkoprofilová.
HDrážkovaná pojistka typu M.