Utahovací moment matice kol

Typ kola   Nm  
Všechny   120–146 Nm